Monthly Archives: November 2013

اسامی و مشخصات ٢٤ زندانی سياسي کُرد محکوم به اعدام

  آخرین تحقیقات ” کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” نشان می دهد که هم اکنون حداقل ٢٤ فعال کُرد که با اتهام های سیاسی و امنیتی مواجهند در زندان های جمهوری اسلامی ایران در انتظار اجرای حکم اعدام … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

زنگ تفریح سیاسی اجتماعی

  دختر خانمی طناز به نزد شیخ آمد و گفت: یا شیخ، من از نعمت داشتن برادر و پدر محرومم و در دنیا مادری دارم که ثروت هنگفت پدرم به وی رسیده و چون بیمار است بزودی دار فانی را … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

زنگ تفریح سیاسی اجتماعی

زنگ تفریح سیاسی اجتماعی دختر خانمی طناز به نزد شیخ آمد و گفت: یا شیخ، من از نعمت داشتن برادر و پدر محرومم و در دنیا مادری دارم که ثروت هنگفت پدرم به وی رسیده و چون بیمار است بزودی … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment