سایت راه کارگر ( هیئت اجرائی ) حک شد

 

 

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

در محکومیت

 

هک سایت سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی 

 

امروز ساعت ده صبح  به وقت اروپای غربی  سایت سازمان ما  توسط  ارتش سابیری سپاه پاسداران هک شد. در زیر پرچم  جمهوری اسلامی نوشته زیر آمده است:”سایت های معاند جمهوری اسلامی نمی توانند هیچ دخالتی در حضور حداکثری در انتخابات داشته باشند، این سایت به دلیل مواضع معاند با ملت ایران هک گردیده است. محافظین پرچم پارسی.”  ما این اقدام دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی را که در واکنش به مواضع سازمان ما در قبال انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است محکوم می کنیم. تعرض رژیم جمهوری اسلامی به حق آزادی بیان حتی خارج از منطقه تحت حاکمیت خود ، نه نشانۀ  قدرت رژیم اسلامی و دستگاه های امنیتی  آن بلکه  بیان درماندگی و وحشت آن از صدای مخالفانش هست. ما ازتکرار این گفتۀ مان  باز نمی ایستیم  که ” تحریم ضروری است اما کافی نیست. ایران تشنه اعتراضات توده ای است.”  

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

 

زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

سیزدهم ژوئن۲۰۱۳

 

http://www.rahekargar.de

 

http://www.rahekargar.net/

 

 

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s