دیدار فعال کارگری محمود صالحی با بهنام ابراهیم زاده ورضا شهابی

 

دیروز فعال کارگری محمود صالحی که  از سنندج برای سفر خارجی شان به تهران آمده بود دیدار کوتاهی با دوتن از فعالین کارگری بهنام ابراهیم زاده ورضا شهابی داشتند وپیرامون وضعیت امروز جامعه کارگری وتصویب دستمزدهای شرم آور ازسوی دولت وشورای عالی کار اسلامی وآخرین وضعیت فرزند بیمار بهنام ابراهیم زاده نیمای عزیز که در بستر بیماری است گفتگو کردند در این دیدار دوستانه وصمیمانه بهنام از زحمات وتلاشهای آقای صالحی در زمان بازداشتشان ودر حال حاضر که تنها فرزندشان در بستر بیماری است تشکر وقدر دانی کردند بهنام همچنین با آقای صالحی از کشمکشها وتنشهای درونی بعضی از تشکلهای کارگری وبی توجهی به مسایل کارگری وانحصار گرای وفرقه گرای درمیان بعضی از تشکلهای کارگری ودر نشر اخبار واطلاعات کارگری وخصوصا به فعالین کارگری زندانی وکاستی ها وکمبودها واز نظر بهنام بعضی از این تشکلها در راستای خانه کارگری وابسته به دولت عمل می کنند وحتی بعضا بعضی از تنشها وکمبودها وکم کاری ها بعضی از فعالین هستند که خود به وجود می آورند بحث وگفتگو کردند آقای بهنام ابراهیم زاده وبلاگ نویس وفعال کارگری با گلایه از آقای صالحی که امروز طبقه کارگر وفعالین کارگری دربند هزینه زیادی را متحمل می شوند وشده اند اما متاسفانه در بیرون از زندان آنچنانکه باید وشاید هم صدای با صدای اعتراض ما فعالین کارگری در زندان نبوده .وی همچنین به آقای محمود صالحی یادآور شدند که سفر شما به خارج از کشور قطعا دستاوردهای مفیدی برای جنبش کارگری به همراه خواهد داشت لذا شما در خارج از کشور در این سفر چند روزه باید توجه زیادی به مشکلات جامعه کارگری وبا توجه به اینکه جمهوری اسلامی خود نیز عضو سازمان جهانی کار می باشد قطعا می توانید به نمایندگی از کارگران ایران اعتراض خود را پیرامون تعیین دستمزدهای شرم آور برای سال جدید اعلام دارید درادامه بهنام پیرامون وضعیت پیش آمده برای تنها فرزندش نیما ووضعیت کارگران زندانی وخانوادهایشان نیز پیشنهاداتی را به آقای صالحی ارائه کردند بهنام با تاکید براینکه آقای صالحی شما چهره ای محبوب وشناخته شده امروز جامعه کارگری هستید به خوبی می توانید از تمامی ظرفیتها پیرامون صدای ما فعالین کارگری دربند وخانوادهای آنان ومشکلات جامعه کارگری باشید واستفاده کنید در این دیدار پیرامون کمیته دفاع از رضا شهابی وبهنام ابراهیم زاده وسخنگوی بهنام نیز صحبت شد . آقای صالحی با اشتیاق فراوان نکات کلیدی وپیشنهادات بهنام  وآقای رضا شهابی را یادداشت وقول دادند از هیچ کوششی در این راستا دریغ نکنند .

بیست ودوم اسفندماه1391

 

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s