داستان زندگی این جوانان هر کدام یک رمان سیاسی قطور است

در تازه های بالاترین مطلبی منتشر شده است که در چند جمله کوتاه سرگذشت هومان موسوی را ذکر کرده است. بسیار خلاصه:

هومان در زندان بدنیا آمد.

پدرش در سال شصت و مادرش در سال شصت و هفت اعدام شدند. خودش در سال 88 دستگیر و بیش از دو سال در زندان  بسر برده  و هفتاد و چهار ضربه شلاق را متحمل میشود, از ادامه تحصیل محروم شده و امروز در تبعید بسر میبرد ضمن اینکه هم اکنون برادرش در زندان است.

جنایتی که بر او و خانواده اش رفته است هر تنابنده ای را بهت زده میکند. شوک وارد کرده و چشم ها را مرطوب میکند. تنها جلادان و مزدوران جمهوری اسلامی هستند که پاداش بیداری جوانان و مطالبات آنها را با زندان و شکنجه و اعدام میدهند و همزمان از رئوفت اسلام یاد می کنند و خویشتن را مجری احکام آن میدانند.

پر واضح است که این مرداب سازان حاکم درس عبرتی سنگین از مردم کشورمان و در زمان مقتضی دریافت خواهند کرد همانطور که هم اکنون نشانه های آنرا از کشاورزان و زحمتکشان ورزنه مشاهده کرده اند.

این لینک در بالاترین منتشر شده است.

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s