به کجا با این قساوت؟

Image

اعتراضات نهادهای حقوق بشری در سطح بین المللی به اعدام ها در ایران و بویژه قتل نوجوانان زیر سن قانونی همیشه دستگاه قضائی و حکومت را بدرقه کرده اند.

با وجود این اعتراضات اما دستگاه و سیستم آدمکشی رژیم همچنان قربانی می گیرد و به مقتضای شرایط از نظرها پنهان و یا در انظار عمومی این جنایات را انجام میدهد.چندی پیش در سبزوار و در پیش چشم پرشمار تماشاگران اعدام علنی را صورت داد و چند روز قبل دهها تن از زندانیان زندان وکیل آباد مشهد را مخفیانه اعدام کردند.آنچه در آن تردیدی نیست اینکه ناتوانی حکومتیان در مقابل معضلات اجتماعی از زندانیان قربانیانی به توان 2 ساخته اند. از سوئی قربانی نظم اجتماعی بربرمنشانه جمهوری اسلامی هستند و تاوان بی کفایتی حاکمان را میدهند و بدامان اعتیاد و جرائم عادی می غلطند و از جهت دیگر بعنوان زندانی همانها به مجازات اعدام محکوم میشوند

قساوت هم حدی دارد!

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s