بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها – 45 – بازم بگین نواره؟

 Image

Image

گاهی یک عکس و یا تصویر میتواند گویا تر از هر حدیث و مطلبی باشد. در مورد واقعه تاریخی بیست و دوم بهمن سال 1357 و شکست قطعی مقاومت مسلحانه و وحشیانه نیروهای وفادار شاه و گارد شاهنشاهی اش در مقابل اراده مردم کشورمان نیز احادیث بسیاری گفته شده و نوشته شده است.

برخی می گویند که شاه مقاومت نکرد و برای اینکه خونریزی صورت نگیرد به خواست خود کشور را ترک کرد و قطره اشکی هم در فرودگاه ریخت. گاه فراتر میروند و وی را در فاز ضد امپریالیستی و در برابر آمریکائی ها نقش می کنند که از قدرت برتر شدن شاه  و کشورمان در منطقه به هراس افتاده بودند.

طیف هائی نیز در تلاشند تا این واقعه و آمدن خمینی به کشور را ناشی از همان توطئه های امپریالیستی اما از نوع دیگر بدانند و روحانیت را با سگهای زنجیری امپریالیست ها بخیه کنند. هر مقوله و پدیده ای را به امپریالیست ها نقب میزنند و از کابوس امپریالیسم رهائی ندارند.

برای توضیح نادرستی نظرات این طیف ها سیاه کردن چند برگه و تحلیل از آن شرایط انقلابی در کشورمان لازم و ضروری است. بویژه سه روز اوج مقاومت مردمی در برابر باقیمانده نیروهای نظامی وفادار به محمد رضا شاه پهلوی که حماسه ها و یادهای بسیاری هنوز بجا مانده است.

و اما با تماشای این عکس از صفحه اول روزنامه کیهان در آن روزها میتوان با اوضاع و احوال آن روزها در سی و چند سال قبل آشنا شد و تصویری در ذهن ساخت که نمایانگر صحت یا عدم صحت تئوری های بافته شده از طیفهای ذکر شده باشد.

 

برای بزرگنمائی روی تصا ویر کلیک کنید

 منبع

بهروز سورن

15.02.2013

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s