با تصاویر دو تن از مسئولین قتل, شکنجه و آزار زندانیان سیاسی آشنا شوید

Image

تصویر اول:علی اشرف رشیدی – رییس زندان اوین و معاون مدیر کل اداره زندان های استان تهران

 Image

تصویر دوم: سهراب سلیمانی – مدیر کل اداره زندان های استان تهران

 

وبلاگ نفس

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s