Monthly Archives: November 2012

بهروز سورن:نیمه شب نوشته ها – 26 – افشاگری به سبک این اطلاعات چی!؟

فیلمی منتشر شده است از باصطلاح بخش اول افشاگری های یکی از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که در بسیاری از رسانه ها منتشر شد و بینندگان بسیاری نیز داشته است. این فیلم در حدودا بیش از بیست دقیقه در … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

بهروز سورن:نیمه شب نوشته ها – 24 – وبلاگنویسانی که با مرگ خود دنیای خبری را تکان دادند!

   دنیای مجازی نیز بمرور به جامعه ای گسترده و بی مرز مبدل میشود. بتدریج میتوان تمامی مکانیسم ها و شبکه های سیاسی اجتماعی را در این محدوده مشخص تعریف و مشاهده کرد. چنانچه ارتباطات اجتماعی پیشا مجازی مناسبات و … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها – 22 – ستارهای امروز و ستارهای قدیم

ستار تنها فردی نیست که زیر شکنجه کشته میشود و این امر چندی قبل نیز در ارتباط با چند زندانی سیاسی در اهواز  بر تیتر اخبار شبکه های رسانه ای خوانده شد. اخبار کشتن زنجیره ای زندانیان سیاسی زیر شکنجه … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ناگفته هائی از سیاهچال ها و جنایات جمهوری اسلامی در دهه شصت: گفتگوی گزارشگران با رضا پورکریمی – بخش دوم

یک دهه زندان و شکنجه ارمغان جمهوری اسلامی برای آزاد اندیشی رضا پورکریمی بوده است. شاهد ستم و استبداد امروز سخن میگوید و پرده از سایه های پنهان زندان های مشهد و نوشهر و از زوایائی دیگر برمیدارد.عشق و عاطفه … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

بازمانده ای از دهه جنایت خاموش! گفتگو با رضا پور کریمی شاهد جنایات – بخش اول

  یک دهه زندان و شکنجه, اضطراب و زیر سایه اعدام بسر بردن خود گویای جنایتی است که بر رضا پور کریمی و هزاران نفر از مردم ستمزده کشورمان رفته است. رضا پور کریمی از جمله بازماندگان آندوران سیاه است … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment