Monthly Archives: September 2012

تظاهرات عظیم علیه ریاضت اقتصادی در پرتقال و اسپانیا

روز شنبه صدها هزار نفر در شهرهای پرتغال و همچنین مادرید پایتخت اسپانیا علیه سیاست های ریاضتی که از سوی اتحادیه ی اروپا به این دو کشور تحمیل شده، راه پیمایی کردند. به گزارش یورو نیوز: صدها هزار نفر در … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

سینمای آزاد: ستاره آزاد شد!

«ستاره– اشرف علیخانی را بجرم اندیشیدن و نوشتن احضار کردند, محکوم کردند و حکم را به اجرا گذاشتند. سه سال برای اندیشه اش, سه سالبرای آزادگی اش میبایستی در قفس بماند. صدایش را کسی نشنود و خاموشی در پیش بگیرد. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment