Monthly Archives: August 2012

گفتگوی گزارشگران با بینا داراب زند در باره نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهاى چپ و کمونيست در شهر کلن آلمان

بنظر من کلیهِ نیروهای کمونیست انقلابی باید از آن حمایت کنند.  اما، موضوع اصلی، تشکلاتی نیستند که به آن پیوسته و یا نپیوسته اند. بلکه، موضع طبقاتی اتخاذ شده است.  تمام نیروهای کمونیستی که خواهان سرنگونی حکومت سرمایه داری جمهوری … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

گفتگوی گزارشگران با سیاوش دانشور در باره نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهاى چپ و کمونيست در شهر کلن آلمان

سياست آلترناتيو سازى دست راستى و پنتاگونيستى بازارش گرم است. عده اى مرتجع سياسى با اتکا به پول و سرمايه نهادها و دول غربى٬ تلاش ميکنند از هم اکنون تصوير جايگزين جمهورى اسلامى را بدهند. ناسيوناليستها و کسانى که تا … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

گفتگوی گزارشگران با ح ریاحی زندانی سیاسی دوره شاه و عضو سازمان راه کارگر ( کمیته مرکزی ) درباره نشست عمومی چپ – کلن

 گزارشگران: آیا پیامی برای طیف منفرد چپ که ناظر بر این واقعه ( خودمانی ) میباشد, دارید؟ ح ریاحی: این واقعه خودمانی نیست. اگر طیف وسیع منفرد چپ خود را در شکل‌گیری و تکوین این روند شریک و مسئول حس … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ناگفته های سعید حجاریان: نه تنها خودم بلکه مادر م هم بازجو بود

دوشنبه, اوت 20, 2012 – 10:37 اما پس از انقلاب از ابتدا وارد فعالیت‌های نظامی – امنیتی شد. تنها او از خانواده‌شان نبود که به این عرصه پا گذاشت، آنچنانکه سعید حجاریان در این گفتگو بازگو می کند مادرش هم … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment