اعدام در ایران را متوقف کنید – اعدام 53 نفر در یک هفته!

Image

خبرهای رسیده از ایران حاکی از وضیعت وخیم سیاسی است. دستگیری ها ، اعدام های صحرایی، مرگ زندانیان سیاسی بر اثر عدم معالجات ضروری وفوری، اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان تازه دستگیر شده از جمله حسین رونقی وبلاگ نویس و محمد جراحی مبارز کارگری و …..

وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار نگران کننده است. فتوای مرگ علیه شاهین نجفی خواننده رپ به اتهام کفر ،دستگیری فریبرز رئیس دانا اقتصادان و عضو انجمن نویسندگان  حکم اعدام برای آقای عبدالرضا قنبری  عضو سندیکای معلمان و خطر اعدام  او، ما را بیش از پیش نگران می کند.

باید خاطر نشان کرد که هفته گذشته تعدادی زیادی از زندانیان عادی به دار آویخته شدند.

ما نقص حقوق بشرواعدام ها در ایران را به شدت محکوم می کنیم.

 انجمن ما از تمامی سازمان ها و انجمن های حقوق بشر می خواهد تا تلاش های خود را برای محکوم کردن اعدام در ایران افزایش دهند.

 ما هم چنین از تمامی احزاب و نیروهای ترقی خواه می خواهیم که به رژیم ایران برای عدم رعایت حقوق بشر ، عدم رعایت حقوق اولیه زندانیان سیاسی ، اعدام ها از هر طریق ممکن فشار بیاورند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی در ایران ـ پاریس

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s