Monthly Archives: May 2012

اعدام در ایران را متوقف کنید – اعدام 53 نفر در یک هفته!

خبرهای رسیده از ایران حاکی از وضیعت وخیم سیاسی است. دستگیری ها ، اعدام های صحرایی، مرگ زندانیان سیاسی بر اثر عدم معالجات ضروری وفوری، اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان تازه دستگیر شده از جمله حسین رونقی وبلاگ نویس و … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

اعدام در ایران را متوقف کنید – اعدام 53 نفر در یک هفته!

خبرهای رسیده از ایران حاکی از وضیعت وخیم سیاسی است. دستگیری ها ، اعدام های صحرایی، مرگ زندانیان سیاسی بر اثر عدم معالجات ضروری وفوری، اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان تازه دستگیر شده از جمله حسین رونقی وبلاگ نویس و … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

بهنام ابراهیم زاده: نامه ای به پدر عزیزم رحمان ابراهیم زاده که همچون بید خم شد اما نشکست

http://www.hro-kurd.net/article.aspx هستیم استوار و پایدار، ایستاده، هشیار و بیدار پدر عزیزم برایتان با عشق می نویسم تو نیز با عشق بخوان، برایت از نهایت دلتنگی ها و از حصار فاصله ها سلام و درود می فرستم. پدر مهربانم درمانده ام … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment