معلم ادبیات بحکم صلواتی در آستانه اعدام قرار دارد

اینبارمعلم ادبیات فارسی‌ به حکم قاضی صلواتی در آستانه اعدام قرار داردکمسیون عفو و بخشودگی دادگستری تهران با رد درخواست لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری وی را با خطر حضور در پای چوبهٔ دار روبرو ساخت این معلم ادبیات در حوادث خونین عاشورای ۱۳۸۸تماس بسیار کوتاه تلفنی با یکی‌ از تلوزیونهای خارج از کشور داشت که متعاقباًدر مقابل چشم دانش آموزان با خشونت دستگیر و در دادگاه متهمان عاشورا به وسیله صلواتی محاکمه و به اعدام محکوم شد و اینک بدون ارجاع به دیوانعالی کشور و بر خلاف قوانین خود جمهوری اسلامی تقاضای باز بینی‌ پرونده اشرد شده است.

صدور حکم محاربه به خاطر یک تماس تلفنی آنهم برای یک معلم ادبیات هرچند برای جمهوری اسلامی مشکل نیست ولی‌ وظیفه فعالین حقوق بشری و جامعه فرهنگی‌ کشور حکم می‌کند اینبار برای جلوگیری از تکرار فاجعه اعدام معلم جانباخته فرزاد کمانگر وارد عمل شده و از افکار عمومی برای فشار آوردن به دستگاه قضائی ایران استمداد طلبند.این شاید کمترین انتظار دانش آموزان نگران و خانواده این معلم زندانی باشد
Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s