تعریف وزیرکارازشاگرد!؟

وزیرکارامروزدرگفتگویش با ایلنا صراحتا گفت:شاگردیعنی کارگری است که از هیچ حق وحقوقی(بیمه وتسهیلات مختلف) برخودارنمی باشدوکارفرماتحت لوای نام شاگردمی تواندهرچه بیشترازکارگران بهره بهرداری کنند.
شیخ الاسلامی وزیرکاردرگفتگویش با ایلنابتاریخ 10آبان ماه دراین باره تصریح کرد:
در گذشته شیوه شاگرد – استادی در کارگاه‌های مختلف، اجرایی می‌شد، اما با تصویب قانون کار، ‌شاگرد به عنوان کارگر به حساب آمد که باید از بیمه و تسهیلات مختلفی برخوردار می‌شد، بنابراین، این روش منسوخ شد، اما امروز برای بروز دوباره آن سعی کردیم بین مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای، ‌کارگاه و شاگرد رابطه‌ای را خلق کرده و شیوه خوب استاد- شاگردی را مهیا کنیم.

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s