جنايت در قزل حصار:وادار نمودن زندانيان به نگاه كردن صحنه اعدام ساير همبندانشان درحين اجراي حكم اعدام

 

كانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتي ها :

بنا به گزارش هاي رسيده اززندان قزلحصار , كه
زندانيان عادي با جرايم مختلف درآن نگهداري مي شوند، هنگام اعدام زندانيان، ساير زندانيان را براي نگاه كردن به نحوه اعدام زنداني محكوم به اعدام ,براي تماشاي اعدام به محوطه زندان مي آورند. درهنگام اعدام نيروهاي حكومتي با انواع توهين ها زندانيان را وادار به نگاه كردن مي كنند بطوريكه اكثر زندانيان نسبت به اين كار ابراز انزجار ميكنند ونميخواهند شاهد اعدام يك انسان با شيوه ضد انساني باشند. بنا بر اين خبر اگر زندانيان صحنه اعدام را نگاه نكنند, زندانبانان با توهين وگرفتن باتون زيرچانه، زندانيان را وادار به نگاه كردن مي كنند .
بقرار اطلاع زنداني محكوم به اعدام را به شيوه غيرانساني و با تحقير و توهين طناب به گردن وي مياندازند و آنرا در همان صحنه روي زمين ميكشند و سپس از روي زمين وي را به بالاي دار ميكشند! تا زنداني با زجربيشتري كشته شود. اين اعمال غيرانساني باعث خشم وانزجارساير همبندان آنها است و همگي اين عمل حكومت را محكوم ميكنند. ازطرف ديگر بعدازاعدام نيز زنداني اعدام شده ازتوهين وانواع كارهاي رذيلانه درامان نيست و با تحقير وبي احترامي با جسد زنداني برخورد ميكنند .
زندان قزلحصار يكي اززندانهاي عادي ايران مي باشد كه زندانيان با انواع جرائم عادي نگه داري ميشوند وتقريبا هرروزدراين زندان چندين نفر را اعدام ميكنند .

منبع: آفتابکاران

 

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s