سومین تجمع اعتراضی کارگران اخراجی معدن طلای آق دره تکاب

  کارگران اخراج شده معدن طلای آق دره تکاب برای بار سوم دست به تجمع اعتراض آمیز زدند. بنا به گزارش29اردیبهشت آینانیوز  این  سومین حرکت اعتراضی بدون حصول نتیجه ای برگزارشد.
شعارنوشته های این کارگران به خوبی گویای مطالباتشان است.تصاویر این تجمع را در زیر ببینید:

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s