رضا شهابی،خانواده و وکیل اش دست به سر شده اند

بر اساس خبری که به تایید یکی از اعضای خانواده رضا شهابی رسیده است، دستگاه قضایی به دلایلی که به رضا شهابی  و خانواده اش شرح نمیدهد از دادن جواب مشخص در ارتباط با پرونده ی رضا طفره میرود.

در آخرین روز مقرر برای دادگاه یعنی در 15 اسفندماه 89 ، دادگاه رضا را تشکیل ندادند و اعلام کردند پرونده برای رویت دادستان از شعبه 15 به ریاست قاضی صلواتی خارج شده است و نتیجتا دادگاه شهابی تشکیل نگردید.

از سویی در روز 23 اسفندماه 89 رضا شهابی به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در زندان اوین برده شد و اتهامات واهی دیگری به وی زده شده است.

در روزهای بعد از تعطیلات نوروز وکیل رضا شهابی ، آقای مسعود شفیعی بارها پیگیر زمان دادگاه رضا شده است اما تا کنون هیچ جواب معینی به وی داده نمیشود.

بدین ترتیب رضا شهابی در حدود 11 ماه به اصطلاح در بازداشت موقت و در بلاتکلیفی کامل در بند امنیتی 209 زندان اوین محبوس است واین در حالی است که از مشکلات مختلف جسمی رنج میبرد.

همچنین شهابی، میبایست با قرار وثیقه ی 60 میلیون تومانی که برای وی تودیع شده است، آزاد شده باشد اما دستگاه قضایی هم خود رضا را در توقیف دارد و هم وثیقه ی تودیع شده برای وی را.

شهابی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد از22 خرداد سال 89 تا کنون بی هیچ دلیل و تنها به خاطر دفاع از حقوق کارگران ، در بند است؛ در این روزها مقامات قضایی نه به رضا شهابی و نه به وکیل و خانواده اش هیچ پاسخ مشخص و روشنی نمیدهند و انها و بسیاری از کارگران و فعالین کارگری در نگرانی از وضعیت نا معلوم رضا شهابی به سر میبرند.

 30 فروردین ماه 1390

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s