بیش از 550 اعدام در ایران در سال 2010

بیژن بهاران

بنا به گزارش عفو بین الملل  در سال 2010، بیش از 550 نفر در ایران اعدام شده اند. به این ترتیب تعداد اعدام ها از 388 مورد در سال 2009 بیش از 40 درصد افزایش یافته است. تعداد واقعی به تاکید عفو بین الملل قطعا بیش از این است. متاسفانه به نظر می رسد اکثر منابع خبری در این باره دقیق گزارش نداده اند. به این خاطر ترجمه بند مربوط به ایران از گزارش عفو بین الملل در زیر ارائه می شود. انتشار آن به آگاهی رسانی دقیق تر و مبارزه در راه الغای مجازات اعدام کمک خواهد کرد.

مقامات ایرانی اعدام 252 نفر شامل پنج زن و یک نوجوان را در سال 2010 تایید کردند. عفو بین الملل گزارش های معتبری در باره اعدام بیش از 300 نفر دیگر را دریافت کرده که رسما اعلام نشده است. بیشتر این اعدام ها در زندان وکیل آباد مشهد رخ داده است. اکثر این عده به جرایم مرتبط با مواد مخدر متهم بودند. در این سال چهارده نفر در انظار عمومی اعدام شدند. حکم اعدام کماکان به تعداد زیاد صادر می شود.

The Iranian authorities acknowledged the execution of 252 people, including five women and one juvenile offender in 2010. Amnesty International received credible reports of more than 300 other executions which were not officially acknowledged, mostly in Vakilabad Prison, Mashhad. Most were of people convicted of alleged drugs offences. Fourteen people were publicly executed. Death sentences continued to be imposed in large numbers.

منبع:

http://amnesty.org/en/news-and-updates/report/death-penalty-2010-executing-countries-left-isolated-after-decade-progress

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s