شگردهای مختلف دولت سرمایه داری-اسلامی برای ثابت نگه داشتن یا افزایش ناچیز حداقل دستمزد در سال 1390

درآستانه برقراری جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 90 ایلنا  بتاریخ 21 اسفند ماه از دعوت 9نماینده کارفرمایی برای شرکت دراین جلسه خبرداد.

بنا به همین گزارش تعداد نمایندگان دولت ونمایندگان تشکل های وابسته به جناح های مختلف ثابت مانده است. تركيب جديد 9ـ3ـ5 شوراي عالي كار(درواقع ترکیب 9-8) در حالي است كه مطابق قانون كار تركيب اين شوراي عالي به صورت 3ـ3ـ3(3نماینده کارفرما–3نماینده دولت که خود کارفرما ست و3نماینده شورای اسلامی کارکه همان نماینده حاکمیت ودرواقع کارفرمایان است) تعيين شده است.درواقع بجای 9نماینده کارفرمایی 17 نماینده کارفرمایی دست بدست هم میدهند تا سفره کارگران را خالی تر وجیب سرمایه داران را پرتر نمایند.

درادامه  گزارش  فوق آمده است: اين اقدام مسوولان شوراي عالي كار در جهت گفته‌هاي چند ماه اخير برخي مسوولان دولتي است كه موضوع ثابت نگهداشتن و عدم افزايش دستمزدهاي 90 را مطرح كرده‌اند.
دولت در سال‌هاي اخير همواره به عنوان بزرگترين كارفرما كشور يكي از مخالفان افزايش واقعي مزد كارگران بوده است و از همين رو به نظر مي‌رسد كه متواليان برگزاري جلسات شوراي عالي كار قصد دارند تا با افزايش سوري كرسي‌هاي مربوط به اعضاي كارفرمايي به نوعي با ايجاد عمليات دولتي كارگران را تحت فشار گذاشته و مانع افزايش دستمزدها بشوند.

درهمین رابطه   تلاش  وزیرکاردر هفته های اخیر برای نشان دادن تاثیرات مثبت طرح کذائی هدفمندی یارانه ها بر زندگی کارگران واصرارش بر بالا رفتن قدرت خرید کارگران دراین رابطه را نبایداز یاد برد .درواقع واریز مبالغ ناچیز به حساب خانوارهای کارگری را علیرغم افزایش بهای برق،گاز،تردد،مایحتاج اولیه و…….  بالا رفتن قدرت خرید کارگران وانمودمیکند تابدین ترتیب بتواند کاهش قدرت خرید کارگران رالا پوشانی کند.البته برای ثابت نگه داشتن حداقل حقوق کارگران وزیر امور اقتصادی ودارائی ومعاون وزیر صنایع با اظهارتشان دراین باره به یاری وزیر کار آمدند تا عزم راسخ دولت سرمایه داری –اسلامی رادرفشاراقتصادی هرچه بیشتر به کارگران به نمایش گذارند.

2468بیست ویکم اسفند

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s