گزارش تصویری: تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر در مقابل بخشداری چهاردانگه

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بیش از 300 نفر از کارگران کیان تایر از ساعت 9 تا 11 صبح امروز هفتم اسفند ماه در مقابل بخشداری چهاردانگه در اعتراض به شرایط مشقت بار خود دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند.

در این تجمع کارگران کیان تایر برای بیان اعتراض خود بطور سمبلیکی با در دست داشتن ظروف خالی غذا و در خواست کمک از مردم، شعار میدادند “بخشدار بیا پایین” . این کارگران در پایان تجمع خود اعلام کردند چنانچه وعده های داده شده به آنان محقق نشود تجمع بعدی خود را در مقابل وزارت صنایع برگزار خواهند کرد.

لازم به یادآوری است در پایان تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر در بیرون کارخانه در روز شانزدهم بهمن ماه جدول بندی زیر برای پرداخت دستمزد آنان تا پایان سال 89 مورد توافق طرفین قرار گرفت و کارفرما متعهد به اجرای آن شد:

1- اول اسفند پرداخت 50 درصد عیدی کارگران 2- چهاردهم اسفند باقی مانده دستمزد بهمن ماه پرداخت شود 3- 24 اسفند دستمزد اسفند ماه پرداخت شود 4- هفته آخر اسفند ماه 50 درصد باقی مانده کارگران پرداخت گردد.

بدنبال این توافق کارگران اعتراضات خود را متوقف کردند اما روز اول اسفند ماه کارفرما فقط 22 درصد از عیدی کارگران را پرداخت کرد که این امر اعتراض آنان را برانگیخت و منجر به تجمع اعتراضی امروزکارگران کیان تایر  در مقابل بخشداری چهاردانگه شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 7 اسفند  ماه 89

 

www.etehadeh.com

k.ekhraji@gmail.com

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s