یک نظر درباره شبکه های اجتماعی موجود ریشه ها, دنباله, روزنامه و آزادگی

در جریان وقایع اول اسفند گفته و نوشته شد که در سایت بالاترین بیش از 12 هزار آنلاین هستند و تا آخرین لحظات پیش از برگزاری تظاهرات آنلاین ها در ارتباط با یکدیگر بودند. چند روز قبل از آن نیز این شبکه اجتماعی مورد حمله اینترنتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.

اینجانب هیچگاه کاربر این شبکه اجتماعی نبوده ام و تنها بازدید از بالاترین و تلاش خبررسانی بسیاری از اعضاء آن را دنبال کرده ام. اینکه گردانندگان این شبکه چه کرده اند و تا چه حد محدودیت برای اعضاء ایجاد کرده است بماند اما حقیقت اینست که بلحاظ اجتماعی بودن این شبکه مادیت دارد. اثر گذار است و همچنان مطرح است. از دور هم متوجه اعتراضات و نقدهای اعضاء جدا شده بوده ام.

تلاش برای ایجاد شبکه های موازی از جمله آزادگی وریشه ها و روزنامه و دنباله اگر چه بمرور نشانه هائی از موفقیت را نشان میدهد ولی معتقدم که شرایط سیاسی کنونی و نیازهای فوری جنبش آزادیخواهی در سطح خیابانها و منطقه وظایفی را در برابر تک تک حامیان این جنبش قرار میدهد که نگاهی به اوضاع سیاسی در داخل و خارج کشور دارند و بهترین ها را برای مردم کشورمان میخواهند.

پیشنهاد متمرکز کردن انرژی ها و زحماتی که مسئولین این شبکه های اجتماعی جداگانه متحمل میشوند بنظر من پیشنهادی بجاست و میتواند جای خالی و پرقدرت و اثرگذار یک شبکه عمومی خبررسانی را پر کند. الیته این پیشنهاد را قبلا در همین شبکه ها خوانده بودم. این موضوع به معنای حذف کردن هیچیک از رسانه های موجود نباید تلقی شود. هر یک از این شبکه ها بنوبه خود حضور دارند و مثبت هستند گامهای مهمی هم تا کنون برداشته اند. ولیکن فراخوانی فوری و دعوت از کاربران زحمتکش و مجرب برای پیشبرد مباحثات راه اندازی یک شبکه متمرکز تر میتواند پاسخی به نیازها و الزامات کنونی باشد.

بازدیدکننده شبکه های اجتماعی

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s