تیراندازی در میدان هفت تیر تهران ، و شهادت یکنفر !

گزارش های رسیده از میدان هفت تیر تهران ، حاکی از تیرانداری بسوی مردم تظاهر کننده است و با نهایت تاسف ، خبر از شهادت یکی از هموطنانمان در این میدان میکند !
شلیک گاز اشک آور در مقابل صدا و سیما ، توسط نیروهای ضذ شورش صورت گرفته و هر لحظه شمار تظاهر کنندگان ، در این منطقه رو به افزایش است .
حکومت ولی فقیه با بکاربردن همه امکانات خود با مردم به مقابله برخاسته

http://www.google.com/reader/item/tag:google.com,2005:reader/item/897060ef0caabc4c

 

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s