اعتصاب کارگران فاز سوم پالایشگاه آبادان

بنا به گزارش روز آنلاین بتاریخ  اول اسفند ماه کارگران فاز سوم پالایشگاه آبادان از دوشنبه 25بهمن بدلیل عدم دریافت6ماه حقوق دست از کار کشیده واعتصاب نامحدودشان را آغاز کرده اند.

بنا به همین گزارش ،حراست ومسئولین امنیتی با اعتصاب کنندگان برخورد کرده اندولی تحصن واعتصاب تا به امروز هنوز نشکسته است .گفته می شود این اعتصاب در روزهای اینده نیز ادامه خواهد یافت زیرا پرداخت حقوق معوقه کارگران فعلا عملی نیست.

یکی از کارگران اعتصابی فاز سوم  پالایشگاه به روز میگوید: “بيش از 500 كارگر شركت ساختماني نصب پالايشگاه آبادان، اكنون 6 ماه است كه حقوقي دريافت نكرده اند.آن هم در حالیکه اين كارگران به لحاظ دستمزد يك سوم و حتي يك ششم كارگران قديمي تر پول دريافت مي كنند. برای همین كارگران اعتصاب کرده اند اما مسئول پالايشگاه آبادان نه تنها در مقابل اعتراض كارگران از پاسخ طفره رفته بلکه خطاب به كارگراني كه در فاز سوم اين پالايشگاه مشغول به كار هستند گفته آنها زيرنظر پيمانكار بخش خصوصي فعاليت مي كنند و حقوق آنها ربطي به پالايشگاه ندارد.”

يكي دیگر از كارگران اين پالايشگاه هم به روز گفت: “معلوم نيست ما بايد به كجا شكايت كنيم كه گوش شنوايي وجود داشته باشد.”

این درحالی است که یکی از مدیران پیمانکاری این پروژه به روز میگوید: “شرکت نفت درسال 89 هیچ پرداختی به ما نداشته که بتوانیم مطالبات کارگران را پاسخ دهیم.”

2468اول اسفند ماه

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s