گزارش “کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری” از وقايع ايران خودرو

بر اساس خبری که صبح امروز (۶/۱۰/۸۹) به دست ما رسيده است، از ساعت ۱۲ ديشب تا ۵ صبح امروز بين کارگران ايران خودرو و حراست کارخانه درگيری بوده است.

واقعه به اين صورت روی داده است که يکی از کارگران شرکتی شيفت شب را، که در قسمت حمل و نقل داخل کارخانه کار می کند، با وجود بيماری مجبور به کار می کنند. اين کارگر پس از اين که با حال ناخوش خود چند سرويس کار می کند حدود ساعت ۱۱ و نيم ديشب با خودرو خود به کارگرانی، که برای زدن کارت ساعت در محل کارت ساعت جمع شده بودند، می زند و ۸ نفر از آنان را می کشد و ۱۳ نفر را زخمی می کند.

پس از اين حادثه، مسئولان کارخانه بلافاصله جنازه ها را با آمبولانس از محل حادثه جمع می کنند. اما کارگران جنازه يکی از کارگران را که سر از تن اش جدا شده بود از دست آنان می گيرند و با روی دست گرفتن آن در داخل کارخانه با شعار «مرگ بر نجم الدين» (مدير عامل ايران خودرو) تظاهرات می کنند.

در پی اين حرکت، بين کارگران و نيروهای حراست درگيری ايجاد می شود. حراستی ها ابتدا کارگران را از کارخانه بيرون می کنند اما بعد که می بينند کارگران در بيرون کارخانه تظاهرات می کنند درها را می بندند و مانع پيوستن کارگران داخل به کارگران بيرون کارخانه می شوند.

کارگران چند تن از مديران را کتک می زنند. تجمع و تظاهرات کارگران هم در داخل و هم در بيرون کارخانه توسط نيروهای ضدشورش، که بلافاصله از تهران و کرج و جاهای ديگر به محل کارخانه آورده شده بودند، سرکوب می شود.

هم اکنون کارخانه ايران خودرو در محاصره کامل نيروهای ضدشورش است. به سرويس هايی که کارگران شيفت صبح را به کارخانه می آورده اند گفته شده است که آن ها را به خانه هايشان برگردانند زيرا کارخانه تعطيل است و عزای عمومی اعلام شده است.

امروز صبح هيچ کارگری را به داخل کارخانه راه نداده اند و برخی از کارگرانی نيز که از ديشب در کارخانه محبوس شده اند هنوز نتوانسته اند بيرون بيايند. اخبار بيشتر را در اطلاعيه های بعدی منتشر خواهيم کرد.

کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
۶ بهمن ۱۳۸۹

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s